Dążenie do boskości

„Chwała człowieka tkwi w jego dążeniu do bycia boskim, a nie w jego osiągnięciach. Dążenie to odzwierciedla jego postawa: stoi na dwóch nogach z wysoko uniesioną głową, postępuje z godnością i porusza się z wdziękiem, spogląda na ziemię i niezliczone stworzenia na niej, widząc jaka jest piękna. On jedyny, spośród wszystkich zwierząt, może docenić wspaniałość i splendor tej boskiej kreacji. W podziwie tym staje się prawdziwie podobny Bogu. Jeśli jednak przepełnia go arogancja pozwalająca mu sądzić, że mógłby to zrobić lepiej, staje się diabłem. Lucyfer był jednym z zaufanych aniołów Boga. Jego imię oznacza „światło”, światło inteligencji i świadomości. Był lśniącym światłem w królestwie nieba, do czasu, gdy stwierdził, że jest lepszy od Boga. Podobnie rozdmuchane ego współczesnego człowieka staje się diabłem, gdy nie jest podporządkowane ciału.”
 
Fragment książki Aleksandra Lowena pt. "Lęk przed życiem"