Awers i rewers

Człowiek jest membraną światów: tego, który jest poprzez niego stwarzany, a więc ten, który zwykliśmy uznawać za jedyny, z całym mikro i makro kosmosem w czterech wymiarach określających przestrzeń i czas; oraz świata jakby po drugiej stronie – można rzec wewnętrznej, który jest znacznie rozleglejszy, choć nie określony wymiarami przestrzeni i czasu. Są tam inne prawa i kryteria, których człowiek jest uczestnikiem, a świadomym uczestnikiem staje się o ile ma możliwość wykorzystywania swoich funkcji zainstalowanych w membranie, a więc w żywym istnieniu, do zdobywania świadomości na temat świata - tak jakby swojego własnego rewersu. Można powiedzieć inna strona medalu, to właśnie niebiosa, o których mówił Jezus, że są Jego domem. Nauczał o prawach stamtąd przełożonych na prawa tego świata, który wszyscy znamy. Nawet jeśli pojawia się rozumienie, że są te dwa światy i powstaje chęć poszukiwania tamtego nieznanego, mniej uświadomionego świata, to jeszcze zbyt mało. Kluczem jest człowiek jako membrana światów, nie granica, bo niemal wszystkie światy niebios przenikają do świata fizycznego, ale przenikają przez żywą istotę jaką jest człowiek. W okręgach niebieskich są siły, tak zwane czyste i nieczyste, i mają tam swoje prawa. A człowiek stwarza poprzez nie swój świat awersu. Sięga do niebios zapraszając różne jakości, zgodnie ze swoją wolą, wolą wpisaną w wolę grup ludzkich. Można wyobrazić sobie, że ma potężne skrzydła sięgające na drugą stronę, a jego membrana istnienia przekłada to na fizyczność.

Zatem wszystko zawiera się w woli człowieka jak w kluczu do bram niebieskich. Rozumienie jak wielką potęgą został obdarzony człowiek poprzez „skrzydła” do niebios, rozumienie woli własnej i woli grup, rozumienie systemu przenikania światów i funkcji stwarzania świata poprzez membranową właściwość daje możliwość świadomego życia.

Dlatego szukam odpowiedzi:

  1. Jaka jest wola grupy ludzi, w którą wpisuje się moja wola, a która doprowadza do rzeczywistości w postaci …. (nazwij świat jakim go widzisz);

  2. Jaka jest moja wola, że sprowadzam swoimi skrzydłami siły z tamtego świata, które tworzą moją rzeczywistość w postaci ..... (nazwij swoje życie jakim go widzisz);

  3. Jak moja wola wpływa na myśli jakie produkuję? Jakie mam myśli (na temat świata, innych ludzi, spraw, zjawisk itp.);

  4. Jak myśli, które produkuję wpływają na moje emocje? Jakie mam emocje?

  5. Jak emocje, które produkuję wpływają na moje ciało fizyczne? Jakie mam ciało?

 

Najłatwiej zacząć od końca. Wiemy jakie mamy ciała, jakie w nich dolegliwości i jakie piękno.

Można docierać do siebie samemu lub w towarzystwie. Zapraszam do Ajna Centrum Rozwoju www.ajnacentrum.pl Anna Nell