W morzu ściem

W morzu ściem
kotłują się umysły
jak bałwany
emitują się emocje
na żer
Tylko patrz
kto spożywa
i na co dajesz siłę
spożywającemu
Bo może na to
by cię zniszczyć
Media są tylko
łyżką i widelcem