Analiza numerologiczna

Obecnie właścicielka ma 42 lata i jest w środkowym etapie cyklu 9-letniego - cyklu dojrzałości, gdzie dominuje energia liczby 9. Jest to energia bilansu i oceny. Stąd zapewne może się zrodzić niezadowolenie z tego, co się zdarzyło do tej pory, mogą powstać plany zmian, choć nie koniecznie właściwe. Jednakże kształtuje się pewność co do oceny przeszłości i postanowienia czego nie chce mieć w przyszłości, jakich błędów już nie powtórzy. Biorąc pod uwagę wcześniejsze analizy numerologiczne można ocenić, że nie została zaspokojona potrzeba oparcia w rodzinie czy osobach bliskich, w związku z tym rozwój został spowolniony. Upieranie się przy prawdzie sprowadzało wiele kłopotów. Jednakże pewna metodyczność i stopniowe posuwanie się do przodu w rozwoju może doprowadzić do największych sukcesów właśnie w tym cyklu życia. Nie wykluczone, że dopiero w wieku 46 ? 47 lat ukształtuje się właściwy plan tego co właścicielka będzie robić w kolejnym cyklu - do 56 roku życia. Można wysunąć wniosek, że działalność gospodarcza w tej chwili konstruowana będzie tylko wstępem, być może kolejnym doświadczeniem, które będzie ewoluowało. Co to może oznaczać? Nie należy zbyt mocno przywiązywać się do nadziei na wielkie przedsięwzięcie i wyjątkowe sukcesy. Biznes trzeba skonstruować w taki sposób, aby nie obciążał właścicielki dużym nakładem pracy, wyczerpującym ją psychicznie i fizycznie, a jednocześnie był rentowny. Charakter działalności powinien łączyć w sobie pasję właściciela i stanowić przyjemność. Należy też bacznie obserwować jakie towarzyszą mu okoliczności i być czujnym na pojawiające się okazje. Działalność ma szansę rozwinąć się w kierunku podobnym lub rozszerzonym, a może zawężonym do dziedziny, która przyniesie sukces. Nowy cykl, który rozpocznie się w 56 roku życia to energia totalnych, ekscytujących zmian.