Przykładowy spis treści opracowania

SPIS TREŚCI:
1. SYTUACJA WŁAŚCIECIELA FRMY str. 3
a) analiza numerologiczna
b) analiza według księgi mądrości I Ching
2. SYTUACJA WYJŚCIOWA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ str. 15
a) analiza charakteru działalności
b) analiza istniejącej nazwy
c) analiza numerologiczna adresu siedziby firmy
d) analiza otoczenia siedziby firmy
e) analiza zastanego wnętrza przyszłej siedziby
3. OKREŚLENIE POTRZEB I MOŻLIWOŚCI str. 19
4. ZAKRES PRAC KONIECZNYCH DO WYKONANIA str. 20
5. PROJEKT WNĘTRZA WRAZ Z ANALIZĄ FENG ? SHUI str. 21
a) analiza rozkładu energii według Li Chi Pai
b) ogólne wskazania energetyczne
c) projekt wnętrza z elementami kolorystycznymi
6. PROJEKT LOGO WRAZ Z OPISEM str. 26
7. PROJEKT WIZYTÓWKI WRAZ Z OPISEM str. 27
8. PROJEKT PAPIERU FIRMOWEGO WRAZ Z OPISEM str. 28
9. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA str. 30