Ustawienia Systemowe

Ustawienia systemowe są terapią krótkoterminową, która bazuje na wykorzystaniu pola morfogenicznego. Prowadzący terapię pyta osobę a jakim problemem chce pracować, a następnie wybierani są spośród obserwatorów reprezentanci osób będących najczęściej członkami rodziny osoby ustawianej lub też reprezentanci biznesu (pracownicy, zarząd, kontrahent itp) albo też reprezentantów elementów nieosobowych takich jak choroba, kraj, emocja. Wtedy reprezentanci poruszają się po sali w sposób, który wydaje się przypadkowy, a jednak terapeuta potrafi z tego ruchu odczytać impulsy, które mogły doprowadzić do wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości lub właśnie się dzieją. Często osoba ustawiana patrząc na tą scenę potwierdza pewne okoliczności jakie miały miejsce, albo też ukazują się jej oczom tajemnice rodzinne. Sama świadomość istnienia dodatkowych okoliczności jakie mogły mieć wpływ na problem osoby ustawianej, jest już uzdrawiająca. Czasami terapeuta skłania osobę ustawianą do powiedzenia krótkich zdań lub wykonania gestów, które w tej sytuacji okazują się transformujące. Takie ustawienie trwa około godziny i jeśli nie rozwiąże ostatecznie problemu to na pewno zainicjuje zmiany, które będą się rozwijały po ustawieniach nawet bez bezpośredniego udziału osoby ustawianej. Sama terapia nie wymaga opowiadania wielu informacji o sobie jednakże głęboko porusza emocjonalnie wszystkich uczestników takiego spotkania i zostawia trwały ślad terapeutyczny nie tylko w osobie ustawianej ale także w obserwatorach. Metodę opracował Bert Hellinger na podstawie własnych obserwacji, ale także podstawy tej wiedzy można znaleźć w starych kulturach m.in. Kahunów. Mądrość życia opiera się na pewnych porządkach Natury, których zaburzenie prowadzi do powstawania problemów, które mogą trwać przez pokolenia dopóki nie przywróci się właściwych zasad. Jedną z nich jest równowaga energetyczna między ludźmi. Kiedy ktoś za dużo bierze lub za dużo daje i nie ma wyrównania - związek nie udaje się. Inną zasadą jest porządek w rodzinie, który polega na tym, że rodzic jest "większy" od dziecka (a więc to nie dziecko ma instruować rodzica czy też zarządzać nim), że związek rodziców ma pierwszeństwo nad związkiem rodzica z dzieckiem, że pierwsza żona powinna być uhonorowana przez drugą żonę, a również istnieje zasada, że starszy jest pierwszy, a młodszy jest kolejnym (a więc założyciel firmy powinien być odpowiednio honorowany przez młodszych stażem). Innym faktem jest to, że mężczyźni potrzebują wsparcia mężczyzn, a kobiety - wsparcia kobiet. Jeśli go brakuje - prowadzi to do zaburzeń w losach człowieka. Bardzo popularnym problemem jest zbyt ścisły związek matki z synem, czy ojca z córką. Ustawienia pokazują często niedostrzegane zależności kiedy dziecko z miłości do rodzica, zgodnie z życzeniem rodzica (nie wypowiedzianym, ale okazanym) jest wierne rodzicowi i nie układa swojego własnego życia. Pod płaszczykiem choroby, samotności, długu wdzięczności - rodzic "trzyma" dziecko przy sobie (często w tym samym mieszkaniu, ale także emocjonalnie) dla swoich własnych potrzeb. Ażeby nowa rodzina powstała i związek się udał, każde z dzieci musi "zdradzić" swoją rodzinę pochodzeniową tzn. stworzyć swój własny nowy układ będący zespołem (może nawet kompromisem) dwóch układów różnych rodzin i odmiennych tradycji. Doprawdy nie można się dziwić temu, ile problemów ciągle w życiu mamy, skoro łamanie powyższych zasad jest codziennością...

 

Słuchaj Berta Hellingera tutaj :

http://www.wiedzaozyciu.eu/viewforum.php?f=3&sid=0fb719cedb92f88801fbdee6f7681f9a