Zasada Dakini

ZASADA DAKINI

Dakini po tybetańsku to ?khadro?, co dosłownie znaczy ?chodząca po niebie? albo poruszająca się w niebie. (...) dakini reprezentuje wieczie zmieniający się strumień energii, z którym osoba praktykująca jogę musi pracować, żeby osiągnąć urzeczywistnienie. Dakini może pojawić się jako istota ludzka, jako bogini ? łagodna lub gniewna ? albo może być postrzegana jako powszechna gra energii w zjawiskowym świecie.
Aby połączyć się z tą dynamiczną, energetyzującą żeńską zasadą, praktykujący tantrę (tantryk) wykonuje szczególne praktyki. (...)
W tantrze jeden z podstawowych sposobów postrzegania manifestacji dakini polega na widzeniu jej jako energii mądrości pięciu kolorów, które są subtelną świetlistą formą pięciu elementów. Tantryzm oświeconą manifestację dzieli na pięć aspektów zwanych pięcioma rodzinami (...) Każda z tych pięciu rodzin reprezentuje przekształcenie silnej namiętności lub neurozy. Przekształcenie tych pięciu negatywności w mądrość jest istotą tantrycznej ścieżki.
Żeby zrozumieć pięć dakiń mądrości, musimy wrócić do początku, do podstawowego rozszczepienia na ?ja? i ?inni?. To jest początek ?ego?. Ego widzi wszystko dualistycznie; istnieje przestrzeń, która jest ?tutaj? i która jest ?mną? i ?moim?, oraz inna przestrzeń ?tam?, która jest ?nimi? i ?ich?. Ta bariera między wewnętrzną i zewnętrzną przestrzenią stwarza bezustanne zmaganie. Typowe poszukiwanie szczęścia jest usiłowaniem ego, by usunąć ten podział poprzez uczynienie wszystkiego ?moim?, ale, ironicznie, im bardziej ego próbuje kontrolować sytuację, tym trwalsza staje się ta bariera. W trakcie tych zmagań ego całkowicie traci ślad podstawowego podziału, który jest źródłem cierpienia.
Gdy ta dualistyczna bariera jest już wstępnie stworzona, ego formuje pewnego rodzaju kwaterę główną, która wysyła wywiadowców w okolicę, żeby sprawdzić, co jest bezpieczne, co wzmocni je i poszerzy terytorium, co jest groźne, a co jest po prostu nieinteresujące lub w bliżej nieokreślony sposób irytujące. Wywiadowcy składają raporty w kwaterze głównej, a reakcje na ich informacje stają się trzema głównymi truciznami: namiętnością (przyciąganiem do tego, co powiększy jego terytorium), agresją (wobec tego, co zdaje się mu zagrażać) i ignorancją (tego, co wydaje się być bezużyteczne dla ego). Z tych podstawowych trucizn rozwijają się dalsze przetworzenia i wchodzimy w konceptualne rozróżnianie, coraz skrupulatniejsze szufladkowanie spostrzeżeń i coraz bardziej złożone formy tych trzech trucizn. W efekcie tworzymy świat czystej fantazji skupionej wokół ego. W oparciu o te reakcje rozwija się fabuła i jedna rzecz prowadzi do następnej. (...) Wszystko tak bardzo się komplikuje, że ego ciągle zajęte jest wątkami głównymi i drugoplanowymi które rozwijają się z podstawowego, dualistycznego podziału. Utrzymywanie wyobrażenia, że ego musi kontrolować swoje terytorium i chronić się przed zagrożeniami, jest podstawą wszelkiego cierpienia i neuroz. (...)
Ponieważ energia poszczególnych ludzi jest różna, różne są też ich sposoby odnoszenia się do tego podstawowego rozszczepienia. Gdy szalone ego słabnie, podstawowa energia tej osoby może zacząć przeświecać jako mądrość. Sposób w jaki mądrość się zamanifestuje, będzie różnił się zależnie od natury tej osoby i stąd bierze się pięć rodzin. Oczywiście nie każda osoba pasuje ściśle do określonej kategorii, a wielu ludzi stanowi mieszankę kilku rodzin.
Tych pięć rodzin to: wadżra (diament), budda, ratna (klejnot), padma (lotos) i karma (działanie). To są podstawowe wzorce energii, które manifestują się w całym zjawiskowym doświadczeniu.
Nierozwinięta duchowo osoba z rodziny wadżry obserwuje i rozważa otoczenie; obawia się sytuacji, których nie może kontrolować, a gdy pojawi się coś nieprzewidzianego, reaguje gniewem, który objawia się gwałtownością albo zimnem. Typ wadżry jest intelektualny i konceptualny, zawsze próbuje wszystko usystematyzować. Gdy przyjmuje to formę neurotyczną, taka osoba wypracowuje systemy pojęć o tym, jak wszystko przebiega, a które mają niewielki związek z bezpośrednią sytuacją. Gdy ten gniewny kontrolujący intelekt zostanie przekształcony w swój pierwotny stan, wówczas staje się ?mądrością podobną do zwierciadła?. Ta rodzina związana jest z elementem wody.(...)
Osoba z rodziny buddy związana jest z elementem przestrzeni lub eteru. W swym neurotycznym stanie jest tępa i ospała: slangowe ?spaced out? (?ogłupiały?, ?otumaniony?, rozkojarzony?) doskonale określa osobę z rodziny buddy, której inteligencja jest uśpiona. Tacy ludzie nie troszczą się o zmywanie naczyń ani nie dbają o siebie; wszystko wydaje się wymagać zbyt wiele wysiłku. Rodzina buddy związana jest z mądrością ?wszechogarniającej przestrzeni?. Po oczyszczeniu tępoty osoba z tej rodziny staje się spokojna, otwarta i ciepła, a jej umysł otwarty i przestronny jak niebo. (...)
Rodzina ratny związana jest z elementem ziemi, południem, kolorem żółtym, jesienią. W swym nierozwiniętym stanie ta energia musi wypełnić sobą każdy kącik, gdyż nigdy nie ma dość. Pojawia się skłonność do zachłanności i despotyzmu, pragnienie b zawsze być w centrum. Typ ratny musi gromadzić jedzenie i majątek. Negatywną cechą ratny jest duma; taka osoba chce być przez wszystkich uważana za bardzo ważną. Kiedy ta energia zostaje oczyszczona w mądrość, staje się ?mądrością, która wszystko wzbogaca?. Wolna od egoistycznego przywiązania ekspansywność ratny wydaje się wzbogacać każdą sytuację: powstają cudowne rzeczy, które wzbogacają otoczenie. (...)
Osoba z rodziny padmy zajmuje się raczej uwodzeniem niż gromadzeniem rzeczy, jak czyni to typ ratny. Zainteresowana jest związkami i chce gromadzić pożądane uczucia. Pragnie przyciągnąc innych i posiąść ich. Ten mentalny wzorzec pociąga za sobą dyletancki, rozproszony rodzaj aktywności. Taka osoba rozpoczyna różne projekty, a potem, gdy zanika ich powierzchowny czar, porzuca je. Bardzo ważna jest przyjemność, a bólem jest odmowa lub porzucenie. Gdy ta energia zostaje uwolniona od uchwytów ego, wyłania się ?mądrość świadomości rozróżniającej?, a wówczas rzeczy mogą być widziane z głebokim poznaniem. Przy pomocy tej energii, która dostrzega powiązania pomiędzy wszystkim, można tworzyć wielką sztukę, a estetyka staje się oświecona. Padma związan jest z zachodem i wiosną, kolorem czerwonym, ogniem. (...)
Osoba z rodziny karmy jest bardzo aktywna i zawsze nad czymś pracuje. Dakini z rodziny karmy często ukazywana jest z profilu, ponieważ jest zbyt zajęta, by spojrzeć na ciebie wprost. Ta szybkość powstaje z elementu powietrza i może być bardzo agresywna impulsywna. Istnieje skłonność do paranoi, lęk przed utratą orientacji we wszystkich dziejących się sprawach i dlatego takie osoby szaleńczo organizują wszystkich i wszystko zapewniając, że rzeczy są pod ich kontrolą. Po przekształceniu ta energia jest ?mądrością wszystko spełniającą?, pojawia się oświecona aktywność, która przynosi pożytek wielu istotom. Rodzina karmy związana jest z zimą, północą, zazdrością.
Mówi się, że niektóre kobiety są emanacjami tych dakiń i mają pewne znaki, przy pomocy których można je rozpoznać. Ponieważ mądrość jest immanentną częścią energii, a nie czymś oddzielnym, co podąża linearnym wzorcem, oświecony aspekt może w każdej chwili wymknąć się nadzorowi ego i dlatego kady ma możliwość natychmiastowego stania się buddą lub dakinią. W klaustrofobicznej grze dualizmu mogą występować drobne luki, przez które może przeświecać klarowność. Dlatego nawet zwykła ?nieoświecona? kobieta lub sytuacja może nagle zamanifestować się jako dakini. Świat nie jest tak trwały jak sądzimy, a im bardziej jesteśmy otwarci na luki, tym więcej mądrości może przeświecać i tym mocniej możemy doświadczać gry energii dakini.

Tsultrim Allione ?Kobiety mądrości?