Tantra Joga

Umysł Wschodu widzi naturę człowieka inaczej niż myśl Zachodu. Wschód traktuje jednostkę w jedności z Bogiem i Wszechświatem. Ludzie Wschodu rozumieją, że człowiek doskonały jest częścią tej uniwersalnej Inteligencji czy Świadomości, która podtrzymuje życie we Wszechświecie. Zasadniczy problem człowieka bierze się po prostu stąd, że zapomniał on o swej prawdziwej naturze, że został zaplątany w dramat istnienia jednostki walczącej o indywidualne uznanie, sukces, satysfakcję. Człowiek czuje się odizolowany, wyobcowany, w niezgodzie ze swym światem tylko dlatego, że przestał dostrzegać tę podstawową prawdę. Oświecenie jest po prostu wzniesieniem się ponad tę ograniczoną wizję samego siebie, powrotem do tej fundamentalnej jedności, która zawsze istniała, odkryciem wewnętrznego światła.
Problemem nie jest więc, jak sądzi umysł zachodni, zdobycie wystarczającej wiedzy czy osiągnięcie czegoś, co pozwoli nam na wydostanie się z obecnego stanu niepełności. Jest to po prostu problem przyjęcia prawdy taką, jaka ona jest, bez żadnych zniekształceń. W wyższych stanach świadomości bardziej uzmysławiamy sobie Wszechświat i nasze w nim miejsce.
Problemem jest więc percepcja prawdy. Nasze zdolności w tym względzie zależą od wrażliwości systemu nerwowego. (...)
JOGA TANTRYCZNA JEST ŚCIEŻKĄ SEKSUALNĄ, wielkim, prastarym systemem rytuałów i technik praktycznych, które wykorzystują wielką energię twórczą namiętności seksualnych w celu uniesienia człowieka do stanu wyższej świadomości. Słowo ?Tantra" pochodzi z sanskryckiego ?tanoti" ? rozszerzać i ?trayati" ? wyzwolenie. Aby rozszerzyć świadomość, wyzwolić się z fizycznego wymiaru naszego istnienia, wykorzystujemy pięć zmysłów do samych granic, a potem te granice przekraczamy. Wiele szkół jogi uczy, że powinniśmy oczyścić nasze zmysły i dążyć ku abstrakcyjnej przestrzeni duchowej. Większość z tych tradycji nie aprobuje seksualizmu, sądząc, że odciąga on od celu, jakim jest Oświecenie, czyli Samadhi. Nauki te uznają celibat za ideał i próbują stłumić, a nawet poskromić pożądanie seksualne. Odrywają się one od życia i koncentrują na ćwiczeniach ascetycznych i wyrzeczeniach. Jednak ci wszyscy bezżenni jogowie, jakich spotkaliśmy, byli zasuszonymi, małymi staruszkami, nie posiadającymi żadnej energii życiowej. W cywilizacji zachodniej nie jesteśmy nastawieni na ascezę. Jesteśmy społeczeństwem czynu.
Jeszcze większą zawadą dla człowieka Zachodu jest nasze głęboko zakorzenione przekonanie, że seks jest czymś złym i niskim. Aczkolwiek może to być prawdą w odniesieniu do kogoś, kto nie rozumie miłości, jest to postawa, z którą musimy się uporać, aby osiągnąć seks nadzmysłowy. Jeżeli przez cale życie ci, którym najbardziej ufałeś, mówili, że musisz wybierać: mieć albo życie duchowe, albo seks, kochać albo Boga, albo ciało ? to znajdziesz ogromną ulgę, gdy zrozumiesz, że wybór nie jest konieczny. Możesz mieć jedno i drugie. Niemal wszystkie religie traktują niechętnie jogę tantryczną, ponieważ wykorzystuje ona związek seksualny jako siłę wiodącą ku kosmicznemu oświeceniu. Spowodowało to w przeszłości, że joga tantryczną zeszła do podziemia, a jej techniki otoczone zostały tajemnicą na setki lat. Tantra musiała się ukryć, ponieważ jej obrzędy i rytuały są bardzo potężnymi instrumentami. Tantra uczy jak wykorzystywać każdą stronę naszej świadomości, rozszerzając pięć zmysłów przez rozbudzenie dotychczas uśpionych, niezliczonych komórek mózgu. Najpierw dokonujemy otwarcia świadomości mózgu, a potem przekształcamy każdy inny aspekt naszego cielesno-umysłowego istnienia. (...) Tantra nie jest przyzwoleniem na brak hamulców seksualnych, ćwiczenia wymagają bowiem wielkiej dyscypliny. Systemy jogi tantrycznej wykorzystują najpotężniejszą energię, jaką znamy ? energię seksualną ? do penetrowania sfer duchowych. (...)
Wobec istniejącej wielkiej presji na zahamowanie przejawów Twojej energii seksualnej konieczna jest ogromna odwaga i poświęcenie, aby osiągnąć tantryczność w podejściu do seksu. Nie można uwolnić się od niego, starając się go stłumić. Próby unikania seksu prowadzą do obsesji. W naszym społeczeństwie boimy się wejść w swoją zmysłowość, co powoduje, że ta nie znajdująca wyrazu energia prowadzi do nerwic i przemocy. Jesteśmy przez nią zniewoleni, a gdy nie wolno się nam nią cieszyć, głód nigdy nie zostaje zaspokojony. Prawdziwy celibat można osiągnąć jedynie poprzez głębokie przeżywanie seksu, a po osiągnięciu tego ? przez seks nadzmysłowy, kiedy pożądanie przekształca się w miłość.
Miłość jest treścią istnienia człowieka, a mimo to jakże rzadko się przejawia! Cywilizacja, poprzez potępienie seksu, zabrania wyrażania miłości. (...) MIŁOŚĆ JEST PRZETWORZONĄ ENERGIĄ SEKSUALNĄ. Aby poznać podstawowe prawdy o miłości, musimy najpierw uznać boski charakter seksu i nauczyć się kochać zmysłami, kochać ciałem. Im bardziej zaakceptujemy seks, tym bardziej wolni od niego się staniemy. Całkowita akceptacja i poddanie się energii naturalnej doprowadzi nas do najbardziej wysublimowanych doznań. (...)
Nie jest to system religijny, lecz tylko sposób działania, który przynosi ogromne i natychmiastowe rezultaty, przewidywalne, powtarzalne i obiektywnie sprawdzalne. Funkcjonuje on na wszystkich poziomach ludzkiego życia, wzmacniając ciało, studząc emocje, przyspieszając proces myślenia, prowadząc do równowagi, która otwiera drzwi do duchowego przebudzenia. (...)
Kriya wykorzystuje towarzyszące mu procesy energetyczne, ?wewnętrzną alchemię", do magnetyzowania kręgosłupa, dosłownie wtłaczając energię eteryczną do płynu mózgowo-rdzeniowego i zmieniając jego właściwości elektryczne. Na tym właśnie polega tajemnica odrodzenia poprzez ?ogień kosmiczny".
Technika oddychania i medytacji oczyszcza i odblokowuje utajone tunele między kością ogonową, tym świętym zbiornikiem płynu mózgowo-rdzeniowego, i komorami mózgowymi. Potem naładowany elektrycznością płyn (zwany także Szakti, Ogniem Kosmicznym lub Kundalini) wypływa oczyszczonymi kanałami i użyźnia umysł energią kosmiczną. Uaktywnia się Trzecie Oko, siedziba świadomości indywidualnej, co pobudza gruczoły szyszynkę i przysadkę, te bezpośrednie połączenia ze świadomością kosmiczną. Przemienia to cały system nerwowy tak, że każdy zmysł zostaje wyostrzony. W całym ośrodkowym systemie nerwowym budzi się stały, łagodny orgazm. Wprowadza Cię to w stan Samarasa (oświecenia, czyli świadomości kosmicznej). (...)
Zarówno Tantra, jak i joga obejmują sztukę przeplatania pierwiastków męskiego i kobiecego w ciele człowieka. Rzeczywistość jest jedna, uczą nas mistrzowie, my jednak odbieramy ją jako rozdwojoną, w której wszystko ma swoje zaprzeczenie, a seks jest dualistyczny. Możemy powrócić do stanu Jedności tylko poprzez przezwyciężenie tego rozdwojenia. (...)
Musisz pamiętać, że jednym z powodów, dla których praktyki tantryczne utrzymywane były w tajemnicy przez tyle wieków, było nieprzygotowanie większości ludzi do stanu Zjednoczonej Świadomości, szczególnie w naszej, zachodniej cywilizacji, gdzie każda jednostka jest do pewnego stopnia znerwicowana, gdzie większość z nas żyje rozczłonkowana na części zaakceptowane i odrzucone.
Praktyki Tantry wzmocnią wszystko, co się w nas dzieje. Jeżeli jesteś człowiekiem spokojnym. Twój spokój stanie się błogością. Jeżeli jesteś niespokojny. Twój niepokój będzie narastał, aż wtargnie do Twojej świadomości i zostanie rozładowany. Z tych właśnie powodów tradycja ta nie została zapisana.
Ponadto nikt nie powinien ćwiczyć sam. Ktoś powinien być z Tobą, aby przeprowadzić Cię przez najtrudniejsze okresy, kiedy treść podświadomości zaczyna się uzewnętrzniać, ktoś, kto przeszedł psychiczne oczyszczenie i rozumie, co się dzieje. Jeżeli proces ten okaże się zbyt gwałtowny, dobrze byłoby znaleźć rozsądnego terapeutę. W przeszłości uczniem opiekował się guru. Ty jednak kroczysz tą drogą samodzielnie.
A przede wszystkim nie próbuj unikać konfrontacji z tłumioną treścią podświadomości, kiedy już zaczyna się ujawniać, nawet jeśli okazuje się to bardzo bolesne. Metody Tantry należą do najskuteczniejszych, jakie kiedykolwiek wynaleziono w celu pobudzenia podświadomości i zmuszenia tłumionego w niej materiału do przejścia do świadomości. Jeśli nie zechcesz uporać się z ujawnioną zawartością Twojej podświadomości, możesz spowodować gwałtowny konflikt psychiczny i staniesz przed groźbą załamania. Mamy bowiem do czynienia z bardzo głęboko penetrującymi technikami i niezwykle potężnymi siłami. Trzeba obchodzić się z nimi z wielką delikatnością.

SUNYATA SARASWATI, BODHI AVINASHA
JAK WYZWOLIĆ ENERGIĘ ŻYCIA (...) CZYLI TANTRA KRIYAJOGA