Spontaniczność

Spontaniczność może być dwóch rodzajów: może wynikać tylko z impulsywności, ale wtedy nie jest niczym szczególnie wyjątkowym; jeśli wynika ze świadomości, wtedy jest wyjątkowa, jest cechą Buddy.
Wiele razy słuchając mnie myślisz, że stajesz się spontaniczny, podczas gdy stajesz się jedynie impulsywny. Jaka jest różnica między byciem impulsywnym, a byciem spontanicznym? Masz w sobie dwie rzeczy, ciało i umysł. Umysł kontrolowany jest przez społeczeństwo, a ciało kontrolowane jest przez twoją biologię. Umył kontrolowany jest przez społeczeństwo, ponieważ społeczeństwo może napełnić twój umysł myślami: a ciało kontrolowane jest przez miliony lat biologicznego rozwoju.
Ciało jest nieświadome i podobnie umysł jest nieświadomy: jesteś obserwatorem poza ciałem i umysłem. A więc jeśli przestaniesz słuchać umysłu i społeczeństwa, to według wszelkiego prawdopodobieństwa zaczniesz słuchać biologii. Dlatego czasem masz ochotę zabić kogoś (...) ? tym sposobem twoje życie nie stanie się piękne, szczęśliwe. Dalej będziesz w nieustannym konflikcie, teraz z ludźmi na zewnątrz.
Przez spontaniczność tantra rozumie spontaniczność pełną świadomości. A więc żeby być spontanicznym, przede wszystkim trzeba mieć pełną świadomość. Kiedy jesteś świadomy, nie jesteś ani w pułapce umysłu, ani w pułapce ciała. Zatem prawdziwa spontaniczność wypływa z twojej duszy, z nieba, z morza. W przeciwnym razie mógłbyś zmieniać swoich panów: mógłbyś z ciała przechodzić do umysłu lub z umysłu do ciała.
Ciało szybko zasypia; podążanie za ciałem byłoby podążaniem za ślepcem. Przy takiej spontaniczności wylądowałbyś w rowie. To ci nie pomoże. Ipulsywność nie jest spontanicznością. Owszem, impuls ma nieco spontaniczności, ma jej więcej niż umysł, ale nie ma tej jakości, którą tantra chciałaby cię nasycić.
Żyjemy nieświadomie. To, czy żyjemy w umyśle, czy w ciele nie robi wielkiej różnicy ? żyjemy nieświadomie.(...)
Kiedy naprawdę chcesz (...) być wolny, musisz stać się świadkiem zarówno ciała jak i umysłu. Kiedy obserwujesz i z tej obserwacji powstaje spontaniczność, wtedy jest to wyjątkowa spontaniczność.
Osho ?Doświadczanie tantry?